TV-Teknisk specifikation

De tekniska specifikationerna för att leverera din reklamfilm kan du ladda ner nedan:

Adtoox

Fyll i ”NENT Group TV”

Adstream

Fyll i ”Sweden Play Online”

IMD Cloud

Fyll i ”NENT Group TV HD”