TV-Teknisk specifikation

De tekniska specifikationerna för att leverera din reklamfilm kan du ladda ner nedan:

Adtoox

Fyll i ”NENT Group TV”

Adsteam

Fyll i ”NENT Group Sweden TV HD”

IMD Cloud

Fyll i ”NENT Group TV HD”