Creative Sales

Creative sales är en funktion inom NENT Group som hjälper annonsörer att synas på ett nytt och annorlunda sätt.

Creative sales kan hjälpa dig att ta fram en helt ny annonslösning eller med någon av följande produkter:

Formatsponsorskap

Formatsponsorskap innebär att du som annonsör exponeras i direkt anslutning till ett av våra program. Ett formatsponsorskap överför programvarumärkets positiva associationer till ditt vilket gör produkten särskilt lämplig för dig som vill förtydliga eller förnya ditt varumärke. Ett lyckat sponsringssamarbete gör dig som annonsör till mer än reklamavsändare, du blir en del av programmet vilket skapar mervärden som sträcker sig långt bortom din tv-kampanj. Därför är det vanligt att annonsörer i samband med sponsorskap aktiverar sin kampanj på andra plattformar genom exempelvis events, tävlingar och produktlanseringar. Om sponsorskap är rätt produkt för dig hjälper dig TV:s specialist-team Creative Sales genom hela samarbetsprocessen från idé till genomförande.

RBS-Sponsorskap

RBS-Sponsorskap är för dig som vill bygga kännedom och höga räckvidder för ditt varumärke. Här placeras sponsringen med premium placeringar i olika utvalda kanaler och program för att nå annonsörens målgrupp.

 

RBS Case – Max Hamburgare

 

RBS Case – Scan

Kanalsponsorskap

Genom kanalsponsorskap exponeras ditt varumärke tillsammans med några av Sveriges starkaste varumärken – TV3, TV6, TV8 och TV10. Här har du möjlighet att skapa en kanalsponssekvens i samarbete med någon av kanalernas idéntitet.

Produktintegrering

Produktintegrering innebär att din produkt exponeras i något av våra program. Du som annonsör påverkar inte manus men har möjlighet att exponera produkten med matchande karaktärer eller sammanhang för att på så vis förankra kärnvärden eller associationer. En bra produktintegrering tillför mervärde för tittarna och upplevs som en naturlig del av det redaktionella sammanhanget.

AFP Annonsering

AFP innebär att du del- eller helfinansierar en tv-produktion. Produkten ger ditt varumärke liv genom att kommunicera dess känsla snarare än fakta och därigenom skapa en match mellan din profil och målgruppens ej uttalade preferenser. AFP kräver ett öppet och dynamiskt samarbete för att tillfredsställa dina mål och att våra tittares upplevelse.
 
AFP Case – The Fork/Lavazza/ellos/Electrolux